Immunterapi

Immunterapi, kombinationsbehandlinger og biomarkører – nyt fra ESMO

Torben Steiniche | okt 2017 | ESMO 2017 | Onkologi |

Torben Steiniche
professor i patologi,
Aarhus Universitetshospital

Immunterapi specielt i relation til behandling med immun-checkpoint blokere er stadig et af de helt fremtrædende emner på ESMO 2017 med mere end 45 sessioner indenfor dette emne. Ved ESMO i år var der specielt fokus på mulighederne for at kombinere immunterapi med andre terapiformer, og udvikling af nye biomarkører til udvælgelse af patienter, der er egnet til de nye kombinationsbehandlinger. ”The cancer immunogram Ved flere indlæg blev ”the cancer immunogram” diskuteret. Dette ”cancer immunogram” sætter fokus på to væsentlige og stort set ikke relaterede parametre, som har stor betydning for immunsystemets evne til at bekæmpe kræftceller. Læs hele artiklen her.