Forskelle i ønsker for dødsted og graden af angst blandt patienter med maligne og non-maligne sygdomme

Centralstimulantia til patienter med skizofreni – klinisk potentiale eller klinisk skade?

Christopher Rohde | okt 2017 | Psykiatri |

Christopher Rohde
lægestuderende,
Psykiatrisk Afdeling,
Aalborg Universitetshospital

Christoffer Polcwiartek
læge,
Psykiatrisk Afdeling,
Aalborg Universitetshospital

Jimmi Nielsen
overlæge, dr.med.,
Psykiatrisk Center Glostrup

Skizofreni rammer ca. 0,5% af baggrundsbefolkningen, hvoraf de fleste patienter har et kronisk forløb, da næsten 10% er institutionaliserede og 90% er førtidspensionerede. Klinisk er skizofreni karakteriseret ved kognitiv dysfunktion (perception, hukommelse, tænkning), positive symptomer (hallucinationer, vrangforestillinger) og negative symptomer (initiativløshed, social isolation). Grundet antipsykotikas relative gunstige effekt på positive symptomer har der været mest fokus på behandling af skizofreniens positive symptomer. Hvor positive symptomer ofte er episodiske, er de negative symptomer og kognitive dysfunktioner mere kroniske og invaliderende for patienten. Desværre er behandlingsmulighederne for disse domæner langt mere begrænsede. Centralstimulantia og skizofreni Hidtil har ganske få kliniske studier undersøgt centralstimulantias effekt hos patienter med skizofreni. Generelt fandt disse studier, at centralstimulantia har en lille effekt på negative symptomer uden forværring af positive symptomer. Desværre er der tale om mindre studier med kort opfølgningstid, og der blev anvendt forskellige effektmål til at estimere effekten af centralstimulantia, hvilket har gjort det vanskeligt at drage konkrete konklusioner og generalisere fundene. Læs hele artiklen her.