Ultralyds-vejledt Synovialisbiopsi

Patientvurdering af ultralyds-vejledte synovialisbiopsier

Søren Andreas Just | okt 2017 | EULAR 2017 | Reumatologi |

Søren Andreas Just
afdelingslæge, ph.d.-studerende,
Reumatologisk Afdeling,
Odense Universitetshospital
og Medicinsk Afdeling,
Svendborg Sygehus, OUH

Studier af synovialisbiopsier har ledt til store fremskridt i forståelsen af en række gigtlidelser herunder reumatoid artrit (RA). Der er etableret en studiegruppe under EULAR, EULAR Synovitis Study Group (ESSG), som arbejder med international forskning i synovialisvæv. Sammen har vi i gruppen fornyelig forfattet en ”state of the art” artikel, der netop er publiceret i Nature, omkring hvor forskningen i synovialisvæv står nu.

På Reumatologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, har vi etableret en metode, beskrevet af Kelly S. et al., til at udtage vævsprøver fra ledslimhinden ultralydsvejledt i reumatologisk ambulatorie under lokalbedøvelse. Biopsierne bruges aktuelt til forskning, men målet er, at analyser på synovialisbiopsier på sigt skal hjælpe klinikeren. Herunder tidligt i sygdomsforløbet ved uddifferentieret atrit, at kunne diagnosticere den bagvedliggende lidelse, herefter at kunne give en præcis prognose (erosiv/forbigående), informere om risici for ekstra-artikulære manifestationer, samt kunne angive bedst mulig behandling til den individuelle patient.

Læs hele artiklen her.