Modic forandringer

Ti år med Modic forandringer – fra hypotese til ”proof of concept”

Claus Manniche | okt 2017 | Uncategorized | Reumatologi |

Claus Manniche
professor, overlæge,
Rygcenter Syddanmark,
Syddansk Universitet

Efter i mange år at have sagt ”nå” til MR-scanningsfund med modic forandringer var det begyndelsen på et nyt årti, da seks rygforskere fra Rygcentret i Ringe i 2008 provokerede med fremsættelsen af en crazy hypotese: Modic forandringer skyldes ofte mekaniske påvirkninger af discus og endeplader, men i nogle tilfælde er årsagen måskefølgevirkninger efter indtrængende mikroorganismer.

Den kliniske interesse for discus-degeneration og modic forandringer var allerede sat igang,da Kjær et al.i 2006 som den første forskergruppe i verden rapporterede en klinisk relevant sammenhæng mellem modic forandringer og prævalensen af vedvarende rygsmerter.

Bakteriehypotesen”forstyrrede” den indforståedeverdensopfattelse, som majoriteten af rygeksperter var blevet enige om, nemlig at kroniske rygsmerter først og fremmest er et bio-psycho-socialt fænomenmed stort tryk på det psykosociale domæne. Siden 2008 er den biologiske del af ”ondt i ryggen” atter blevet et hot emne blandt rygforskere verden over. Der kommer konstant ny viden på modic-området. Nærværende artikel giver et hurtigt overblik.

Læs hele artiklen her.