Ny kandidat til 1. linjebehandling af EGFR-muteret ikke-småcellet lungecancer

BestPractice | Sep 2017 | ESMO 2017 |

Suresh S. Ramalingam, professor,  Director, Winship Cancer Institute, Atlanta redegør for studiet, hvor osimertinib, en EGFR TKI , blev sammenlignet med standard-EGFR-TKI behandling  som 1. første linje behandling af avanceret  EGFR-muteret ikke-småcellet lungecancer. Det primære endpoint var progressionsfri overlevelse, hvor patienter i behandling med osimertinibopnåede 18,9 måneder, men patienter i satdnardbehandling i gennemsnit opnåede 10,2. måneder. Klik og hør Suresh S. Ramalingam fremlægge data.