hjertesygdom

SGLT2-hæmmere og hjertesygdom – effekt udover blodsukkersænkning

Frederik Persson | Aug 2017 | Almen praksis | Sygeplejersken |

Frederik Persson
seniorforsker, dr.med.,
Steno Diabetes Center

Type 2-diabetes er en stærk kardiovaskulær risikofaktor. Derfor er behandlingen rettet mod en række risikofaktorer udover blodsukker. En multifaktoriel indsats, som er global standard efter, at Steno 2 studiet viste, at man på denne måde kan reducere forekomsten af hjerte-kar-sygdom og andre komplikationer samt endda øge overlevelsen. I Danmark har vi siden december 2012 haft mulighed for at behandle type 2-diabetes med SGLT2-hæmmere (sodium glukose cotransporter 2 hæmmere). Denne tabletbehandling virker efter et nyt princip, hvor der ikke som ved anden diabetesmedicin opnås forbedret insulinfølsomhed eller øget insulinproduktion, hverken direkte eller indirekte. I stedet bruges en mekanisme, som øger glukoseudskillelsen i nyrerne, hvilket giver glukosuri, og dermed sænkes blodsukkeret. Siden introduktionen er der nu tre slags SGLT2-hæmmere på markedet i Danmark, nemlig empagliflozin, canagliflozin og dapagliflozin – og flere er på vej. Som udgangspunkt har man anbefalet SGLT2-hæmmere til at sænke blodsukkeret hos diabetespatienter, men det har vist sig, at behandlingen også har andre effekter. Behandlingen kan også reducere blodtryk, vægt, albuminuri og ser desuden ud til at kunne stabilisere nyrefunktionen. Læs hele artiklen her.