spondylartropati

Kan antifibrotisk medicin modvirke knoglenydannelse ved rygsøjlegigt?

Tue Wenzel Kragstrup | Aug 2017 | EULAR 2017 | Reumatologi |

Tue Wenzel Kragstrup
læge, ph.d., reservelæge, lektor,
Reumatologisk Afdeling,
Aarhus Universitetshospital,
Institut for Biomedicin,
Aarhus Universitet

Man kan selvfølgelig ikke bare gennemføre medicinske forsøg med patienter uden en god grund til at tro, at medicinen vil have en god effekt på den pågældende sygdom. Vi kaster derfor lige et blik på laboratorieforskningen. Hvis man tager nogle levende celler ud af patienter og kommer dem på flaske, er der således selvfølgelig nogle helt andre muligheder sammenlignet med at behandle patienter. Med cellekulturforsøg kan man således helt bivirkningsfrit undersøge en teoretisk mulig effekt af et medicinsk præparat ved en given sygdom. Der er så selvfølgelig den meget store ulempe, at cellerne er taget ud af patienterne og altså deres normale omgivelser. Udfordringen er så at udvælge de rigtige celler og at undersøge dem på den rigtige måde. Der er dog også enkelte fordele udover den bivirkningsfrie forsøgsopsætning. Nemlig at det er muligt at lave meget kontrollerede forhold i sådan en cellekultur-sygdomsmodel. Den eneste forskel mellem to cellekultur-flasker er således, at der er tilsat medicin i den ene og ikke i den anden. Der er ikke en af flaskerne, der ryger lidt i weekenden, glemmer at tage medicinen eller eksempelvis skal en uge på ferie. Titlen på denne artikel burde nok egentlig være ”Kan pirfenidon modvirke knoglenydannelse ved spondylartrit? Det medicinske præparat anvendt i studiet præsenteret på seneste ACR og EULAR kongresser hedder altså pirfenidon. Formålet med studiet var dog på ingen måde at fremhæve lige netop dette lægemiddel, og studiet har ingen tilknytning til firmaer med markedsføring af dette produkt. Formålet var derimod at introducere tanken om, at knoglenydannelsen ved spondylartrit måske kunne behandles som en fibrotisk sygdom med et anti-fibrotisk lægemiddel. Læs hele artiklen her.