ikke småcellet lungecancer

Inflammationsmarkører og cancer

Kristine H. Allin | Aug 2017 | Onkologi |

Kristine H. Allin
seniorforsker, 1. reservelæge,
Afdeling for Klinisk Epidemiologi,
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital,
lektor, Novo Nordisk Fondens
Metabolismecenter, Københavns Universitet

Stig E. Bojesen
professor, overlæge, dr.med.,
Klinisk Biokemisk Afdeling,
Herlev og Gentofte Hospital, SUND,
Københavns Universitet,
Herlev/Østerbroundersøgelsen,
Herlev og Gentofte Hospital

Børge G. Nordestgaard
professor, overlæge,
Herlev-Østerbroundersøgelsen,
Herlev og Gentofte Hospital,
Klinisk Biokemisk Afdeling,
Herlev og Gentofte Hospital

Inflammation og cancer er tæt forbundne: Kronisk inflammation kan fremme udvikling af cancer, og cancerceller kan stimulere inflammation i tumorens nærmiljø samt et systemisk immunrespons.1 Ofte dirigeres immunresponset i en uheldig retning således, at cancercellerne ikke angribes, men yderligere tumorvækst og metastasering derimod fremmes.

Eftersom de tidlige symptomer på cancer ofte er u-specifikke, diagnosticeres mange cancersygdomme på et relativt sent stadie, hvor mulighederne for kurativ behandling er begrænsede. Vi mangler i høj grad biomarkører for øget cancerrisiko, der kan hjælpe os med at målrette screeningsprogrammer mod grupper af personer i høj risiko – for dermed at forbedre forebyggelsen og behandlingen af cancer.

Plasma C-reaktivt protein (CRP), plasma fibrinogen og blodleukocytter er velkendte markører for systemisk inflammation. Vi beskriver her et studie af 84.000 danskere, hvor vi undersøgte, om høje niveauer af plasma CRP, plasma fibrinogen og blodleukocyttallet, hver især og kombineret i en inflammationsscore, er associeret med øget risiko for udvikling af de fire hyppigste cancertyper i Danmark, nemlig colorektal-, lunge-, bryst- og prostatacancer.

Læs hele artiklen her.