Immunterapi ved malignt melanom – nyt fra ASCO

Inge Marie Svane | Aug 2017 | ASCO 2017 | Onkologi |

Inge Marie Svane
professor, overlæge, centerleder, Center for Cancer Immunterapi, Onkologisk og
Hæmatologisk Afdeling,
Herlev Hospital

På årets ASCO-konference blev der ikke præsenteret de store gennembrud indenfor behandling af malignt melanom. Alligevel blev der fremlagt en række interessante data, som er værd at sætte fokus på. I det følgende omtales nye studier af henholdsvis adjuverende behandling, langtidsoverlevelse ved avanceret/metastatisk malignt melanom og behandling af CNS metastaser hos patienter med malignt melanom: Adjuverende behandling I forhold til adjuverende behandling ved malignt melanom blev der fremlagt data fra et tre-armet randomiseret fase III studie, hvor patienterne blev behandlet med henholdsvis ipilimumab i doserne 3 mg/kg og 10 mg/kg. Det var intensionen at sammenligne behandlingen af de to patientgrupper med en patientgruppe i behandling med højdosis interferon alfa-2b. Målet var at vurdere effekt og safety af de nævnte ipilimumab-doser. Baggrunden for at undersøge de to doser af ipilimumab er, at toksiteten ved behandling med ipilimumab 10 mg/kg er høj, og da toksiteten er dosisafhængig, vil det være en fordel, hvis man kan opnå en acceptabel behandlingseffekt ved en lavere dosis ipilimumab. Læs hele artiklen her.