RA

Biologiske lægemidler og risiko for cancer hos RA-patienter

Asta Linauskas | Aug 2017 | EULAR 2017 | Reumatologi |

Asta Linauskas
overlæge,
Reumatologisk Afsnit,
Klinik Medicin,
Regionshospitalet Nordjylland

Siden de biologiske lægemidler blev godkendt til behandling af reumatoid artrit (RA), har der været fokus på risiko for cancerudvikling hos RA-patienter behandlet med disse lægemidler. Specielt TNF-α hæmmerne har været under loop, da TNF-α cytokinet spiller en vigtig rolle i supression af tumordannelse, og teoretisk set kunne hæmning af cytokinet øge risikoen for cancerudvikling. Tidligere studier har ikke vist ensartede resultater. Dette kunne skyldes, dels at reumatoid artrit-patienter per se har en øget risiko for cancerudvikling i forhold til den generelle befolkning, dels at sygdomsaktivitet – det vil sige inflammation, co-morbiditet og co-medicinering – kan have indflydelse på cancerudviklingen og kan være sværere at justere for i registerbaserede studier. På EULAR 2017 blev der præsenteret to svenske landsdækkende registerbaserede studier, som har undersøgt sammenhæng mellem behandling med biologiske lægemidler og cancerudvikling hos RA-patienter. Læs hele artiklen her.