Pleje Af Kronisk Sygt Familiemedlem

Pleje af kronisk sygt familiemedlem øger risiko for type 2-diabetes

Jesper Mortensen | Aug 2017 | Almen praksis | Sygeplejersken |

Jesper Mortensen
ergoterapeut, Cand.Scient.San.,
ph.d.-studerende,
Afdeling for Social Medicin,
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Københavns Universitet

Pleje af et nærtstående kronisk sygt eller ældre familiemedlem kan være forbundet med positive følelser, idet det kan skabe et tæt bånd til den plejekrævende og give en følelse af at gøre en forskel. At være plejegiver for et familiemedlem indebærer dog også en stor dedikation, som kan være både mentalt og fysisk krævende.

I Danmark kan man få plejeorlov til at passe et kronisk sygt eller handicappet familiemedlem, hvis det drejer sig om et plejebehov, der svarer til et fuldtidsarbejde. Ved plejeorlov bliver man ansat af kommunen, hvilket ofte vil være forbundet med en nedgang i indkomst for den plejegivende. Hvis det drejer sig om en ægtefælles sygdom, kan denne nedgang i indkomst være for stor til, at det er økonomisk rentabelt for familien, at forsørgeren tager plejeorlov.

Et alternativ til plejeorlov er, at den pårørende bliver på sit job og yder pleje for det nærtstående familiemedlem i sin fritid. Denne type pleje, som benævnes uformel pleje (informal caregiving), kan imidlertid være en stor stressbelastning for den plejegivende, hvilket potentielt set kan føre til sygdom for plejegiveren.

Læs hele artiklen her.