hcv

Kronisk Hepatitis B og C virus infektion – og risiko for Non-Hodgkin Lymfom hos hiv-positive

Lars Peters | maj 2017 | Hæmatologi | Infektionsmedicin |

Lars Peters
læge, CHIP,
Infektionsmedicinsk Klinik,
Rigshospitalet

Hepatitis B og C virus er begge hepatotrope virus, som efter langvarig kronisk infektion medfører øget risiko for dekompenseret leversygdom og hepatocellulært karcinom.

Det er velkendt at nogle også kan få ekstra-hepatiske komplikationer til HBV eller HCV infektion. Bedst beskrevet er sammenhængen mellem kronisk hepatitis og en række immun-medierede sygdomme som mixed kryoglobulinæmi, porphyria cutanea tarda og membranoproliferativ glomerulonefritis.

Flere studier har også påvist en sammenhæng mellem både HBV og HCV infektion og risiko for non-Hodgkin lymfom (NHL).

Læs hele artiklen her.