dyslipidæmi

Hvilke patienter i almen praksis bør have målt kolesterol?

Helle Lynge Kanstrup | maj 2017 | Almen praksis |

Helle Lynge Kanstrup
overlæge, ph.d.,
Hjertesygdomme,
Aarhus Universitetshospital

Kardiovaskulær sygdom omfattende iskæmisk hjertesygdom, apopleksi og perifer karsygdom er en af de hyppigste dødsårsager og en væsentlig årsag til morbiditet og nedsat livskvalitet. Risikoen for kardiovaskulær sygdom er oftest resultatet af og forbundet med flere modificerbare risikofaktorer, og bedre kontrol heraf kan reducere risikoen. Hos den enkelte patient anbefales den samlede kardiovaskulære risiko vurderet ud fra scoringssystemer, hvori der indgår flere risikofaktorer med alder, køn, rygestatus, blodtryk og total kolesterol, medmindre patienten allerede har kendt kardiovaskulær sygdom eller diabetes og derfor allerede betragtes som værende i høj eller meget høj risiko. SCORE anvendes heller ikke ved markant forhøjet enkelt risikofaktor med total kolesterol >8 mmol/l eller LDL >6 mmol/l, eller personer med eksempelvis familiær hyperkolesterolæmi, da disse patienter pr. definition har høj eller meget høj risiko.

Læs hele artiklen her.