kronisk smertepatient

Copingstrategier ved fibromyalgi og kroniske neuropatiske smerter

Rikke Schultz | maj 2017 | Reumatologi |

Rikke Schultz
cand.psych.aut., ph.d.-studerende,
Forskningsenheden for Almen Praksis,
København

Copingstrategier til kroniske smertepatienter er af afgørende betydning for deres livskvalitet og funktionsevne. En stor del af den specialiserede smertebehandling fokuserer derfor også netop på brugen af coping hos patienterne ved interventioner som psykoedukation og kognitiv adfærdsterapi.

Selv om der er udført meget forskning på området, er det omdiskuteret, hvordan det er mest hensigtsmæssigt at cope med smerte. Dertil er der i klinisk praksis visse fordomme om, at eksempelvis patienter med fibromyalgi har tendens til at håndtere smerter og smerterelaterede stressorer mere passivt end andre smertepopulationer, så kontrollen lægges overpå nogle ydre faktorer frem for på indre ressourcer. Der er derfor brug for mere viden på området.

Læs hele artiklen her.