blodbåren_smitte

Forebyggelse af stikskader og blodbåren smitte

Suzanne Lunding | maj 2017 | Uncategorized | Infektionsmedicin | Vaccination |

Suzanne Lunding
overlæge, ph.d.,
Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling,
Nordsjællands hospital - Hillerød

Mere end 60 forskellige patogener, herunder 26 virus og 18 bakterier, er beskrevet overført ved erhvervsbetinget eksposition for blod. Et aktuelt eksempel på blodbåren smitte hos sundhedspersonale er ebolaepidemien i Vestafrika.

Sundhedspersonales smitterisiko skønnes at være 21-32 gange øget sammenholdt med befolkningen, når der ikke er korrekte personlige værnemidler og andre beskyttelsesforanstaltninger til stede. Diskussion af risikoen for stikskader sammenholdt med gevinsten ved at give intravenøs væsketerapi til ebolapatienter var også en væsentlig årsag til, at anvendelse af intravenøs væsketerapi blev forsinket.

Den mest betydende risiko er dog risikoen for smitte med hepatitis B og C og hiv. Risikoen efter stikuheld på en patient med verificeret infektion er som bekendt 6-30% for hepatitis B (afhængig af viræmi), ca. 2% for hepatitis C og ca. 0,3% for hiv. I et nyligt studie med ti års opfølgning efter stikuheld på Odense Universitetshospital fandtes dog ikke tilfælde af smitte med hiv eller hepatitis B og C på trods af, at 5% af de potentielle smittekilder var inficerede.

Læs hele artiklen her.