insulinchok

Hypoglykæmi awareness – effekt på hjernens respons under hypoglykæmi

Anne-Sophie Sejling | Mar 2017 | Uncategorized | Almen praksis | Sygeplejersken |

Anne-Sophie Sejling
læge, ph.d.,
Kardiologisk, Nefrologisk
og Endokrinologisk Afdeling,
Nordsjællands Hospital,
Hillerød

Ulrik Pedersen-Bjergaard
overlæge, dr.med.,
Kardiologisk, Nefrologisk og Endokrinologisk Afdeling,
Nordsjællands Hospital, Hillerød

Patienter med type 1-diabetes har i gennemsnit et til halvandet insulintilfælde om året.  Episoderne er imidlertid meget skævt fordelt. Således er kun 5% af patienterne involveret i de fleste af alle tilfælde af svær hypoglykæmi. En del af forklaringen på denne skæve fordeling er, at nogle patienter mister evnen til at mærke, at deres blodsukker er lavt. Nedsat hypoglykæmi ”awareness” er således den vigtigste risikomarkør for at opleve insulintilfælde.  I de fleste tilfælde aftager hypoglykæmi awareness i takt med svigtende hormonel modregulation af de to vigtigste modregulatoriske hormoner, glukagon og adrenalin. Forskellige grader af nedsat hypoglykæmi awareness forekommer hos 60% af patienterne med type 1-diabetes, mens 10-15% vil have egentlig hypoglykæmi unawareness.

Episoderne har en negativ påvirkning på patienternes livskvalitet og kan føre til permanent hjerneskade og død.  Samtidig er risikoen for insulintilfælde den væsentligste begrænsende faktor i bestræbelserne på at opnå den optimale glykæmiske kontrol, der er nødvendig for at forebygge diabetiske senfølger i øjne, nyrer, nerver og kar. Læs hele artiklen her.