Palliative-Care[1]

Palliativ indsats fra et patient- og pårørende­perspektiv

Marlène Elisabeth M. J. Spielmann | Mar 2017 | Sygeplejersken |

Marlène Elisabeth M. J. Spielmann
specialkonsulent,
Kræftens Bekæmpelse

Hvert år dør omkring 16.000 danskere som følge af kræft, og halvdelen af nye kræftpatienter diagnosticeres med en uhelbredelig kræftdiagnose. Denne patientgruppe, og deres pårørende, vil enten fra diagnosetidspunktet eller sidenhen have behov for en palliativ indsats.

Palliation betyder lindring og anvendes om indsatsen for at lindre lidelser for personer med livstruende sygdom og deres pårørende. Formålet er at fremme livskvalitet og retter sig både mod fysiske, psykiske, sociale og åndelige symptomer og problemer. Den palliative indsats er tværfaglig og kan blandt andet varetages af læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, psykologer og præster.1

Den palliative indsats er organiseret i et basalt og et specialiseret niveau. Det basale niveau er de enheder, der ikke har palliation som primær opgave: Sygehusafdelinger, plejecentre, almen praksis, hjemmepleje og hjemmesygepleje. Det specialiserede niveau er de enheder, der har palliation som primær opgave: Palliative teams, palliative afdelinger og hospice. Læs hele artiklen her.