overvaegtig mand, diabetes

Fedme er da ikke noget, man skal operere for – eller skal man?

Jan Andreasen | Mar 2017 | Almen praksis |

Jan Andreasen
Ansvarshavende redaktør,
læge, journalist,
BestPractice

Svær overvægt medfører, at det biologiske mætheds-ur forskubber sig, så kroppen tror, at den høje vægt er normalvægten. Det betyder, at kroppen konstant forsøger at holde den øgede vægt og modsætter sig tab af kalorier.

Ved operation for svær overvægt er det muligt at ”resette” mæthedsuret, så det igen får sit naturlige leje, og personen igen opnår en naturlig vægtregulering. Det er hovedeffekten ved kirurgisk behandling af svær overvægt, at man fører reguleringen af vægten tilbage til det naturlige leje.

Hvis vi ændrer vores livsstil gennem kostændringer og øget fysisk aktivitet, forsøger kroppen på mange måde at modarbejde dette gennem regulatoriske mekanismer. Eksempelvis nedsættes stofskiftet, ligesom kroppen ikke frigiver mæthedshormoner for derigennem at holde på kalorierne. Det er meget stærke kræfter, hvormed kroppen forsøger at modvirke ændringerne. Det er også denne mekanisme, der gør slankekure og livsstilsændringer så svære at gennemføre på længere sigt, påpeger Peter Funch-Jensen, specialeansvarlig overlæge, professor, dr.med., Aleris Hamlet.

»Jeg har opereret en patient for overvægt, der efterfølgende genvandt og bevarede sin normale vægt i ti år. Da vi imidlertid grundet nogle gener fjernede båndet om mavesækken, gik der kun få år, inden patienten havde samme vægt som før fedmeoperationen,« siger Peter Funch-Jensen.

I praksis betyder det, at der var en fysiologisk hukommelse, der gennem ti år huskede den forskydning af mæthedspunktet, overvægten havde medført forud for operationen, og som kroppen dengang opfattede som den naturlige vægt.

Positivt syn på fedmeoperationer
Der har været en længerevarende debat om fedmeoperationer, hvor der især fra politisk side har været modstand. Operationerne er blevet opfattet som dyre og med for store risici i forhold til komplikationer. Ser vi ud over landegrænserne, står Danmark alene med det synspunkt.

Ifølge Peter Funch-Jensen er Danmark stort set det eneste land, der har haft et mere restriktivt syn på fedmeoperationer. Således er der i Norge og Sverige en mere positiv holdning – og accept af fedmeoperationer.

»Fagligt set er der i dag stor enighed herhjemme, men modstanden har været størst blandt politikere og medier. En modstand som er politisk og ikke fagligt begrundet,« mener Peter Funch-Jensen.

Sundhedsfaglige og økonomiske fordele
Peter Funch-Jensen var selv skeptisk, inden han begyndte at udføre fedmeoperationer, og han havde selv den opfattelse, at fedme ikke var noget man skulle operere for. Patienterne kunne jo bare spise mindre eller være mere fysisk aktive.

I dag er der dokumentation for, at ved fedmeoperationer opnår patienterne en mere normal vægt, bliver mindre syge, lever længere og i højere grad kan passe deres arbejde. Samtidig er komplikationerne blot svarende til en galdestenoperation, hvor der til gengæld er fem gange øget dødelighed.

»Gør man regnestykket op over mange år, sparer man penge. Udgifterne til operationen er der umiddelbart her og nu, men på sigt sparer samfundet penge, ligesom det kommer patienterne til gavn,« siger Peter Funch Jensen.

Han peger på, at hvis valget af fedmeoperationer bliver helt frit, vil ca. 0,07% af alle danskere opfylde kriterierne og takke ja til operation. Det svarer til ca. 4400 operationer hvert år.

»I dag har vi endnu større faglighed, der belyser effekten af fedmeoperationer, og dermed er det ikke muligt for politikerne og embedsmænd at iklæde sig en pseudofaglig rolle imod operationerne. Det var en politisk beslutning, da tallet af fedmeoperationer i Danmark blev reduceret – ikke en faglig beslutning,« siger Peter Funch-Jensen.

 

Klik her og hør MEDtalk om behandlingsmuligheder ved svær overvægt med Jens Meldgaard Bruun