billeddiagnostik

Simpel metode til måling af cervikal rygmarvsatrofi hos MS-patienter

Henrik Lundell | Mar 2017 | #00A65E |

Henrik Lundell
civilingeniør, ph.d.,
MR-Forskningssektionen,
Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed,
Hvidovre Hospital

Ellen Garde
læge, lektor,
MR-forskningssektionen,
Hvidovre Hospital,
Institut for Folkesundhedsvidenskab,
Afdeling for Miljø og Sundhed,
Københavns Universitet

Simpel metode til måling af cervikal rygmarvsatrofi hos MS-patienter efterlyses, da læsioner i rygmarven forekommer hos 70-90% af alle patienter med MS. Aktivitet og udbredelse af læsioner i rygmarven er uafhængig af antallet af læsioner i hjernen, og hos 20% af patienterne kan der kun påvises læsioner i rygmarven. Der er således ikke påvist en sikker sammenhæng mellem sygdommens udvikling i hjernen og rygmarven baseret på antal læsioner, men korrelationerne mellem især motoriske funktionstab og MR-baserede mål er betydeligt stærkere i rygmarven end i hjernen.

I mere end to årtier har magnetisk resonans (MR)-scanning spillet en afgørende rolle ved diagnosticering, monitorering samt vurdering af behandlingseffekter og udforskning af tilgrundliggende patofysiologiske mekanismer af multiple sklerose (MS).

Siden etablering af de internationale McDonald kriterier i 2001 har det bærende element for både den kliniske og billeddiagnostiske vurdering været spredning (dissemination) i tid og sted. På MR-scanninger skal der således påvises tidligere og aktuel sygdomsaktivitet flere steder i hjernen og/eller rygmarven baseret på læsionernes placering og fremtoning på forskellige typer scanninger. Læs hele artiklen her