sclerosehospital

Personlig rehabilitering på sclerosehospital – hvilke komponenter indgår, og hvordan organiseres det?

Brita Løvendahl | Mar 2017 | Uncategorized | Neurologi | Multipel Sklerose |

Brita Løvendahl
hospitalsdirektør,
Sclerosehospitalerne i Danmark

Af specialevejledningen for neurologi fremgår det, at når der er behov for specialiseret rehabilitering, så varetages denne rehabilitering på sclerosehospital – enten i Haslev (42 senge) og i Ry (36 senge). De er foreningsejede, non-profit sygehuse efter Sundhedslovens §79.

Der indlægges ca. 1100 MS-patienter årligt. Henvisningerne fordeler sig næsten ligeligt mellem neurologer og praktiserende læger. Størsteparten af patienterne indlægges til individuel rehabilitering i to eller fire uger. Rehabiliteringen er finansieret af det offentlige, og hospitalerne er akkrediterede som alle andre sygehuse.

Sclerosehospitalerne tilbyder multidisciplinær og intensiv rehabilitering og er for alle MS-patienter med et behov, det vil sige såvel nydiagnosticerede som patienter, der har levet mange år med sclerose.

Fra 2016 får alle førstegangshenviste et to ugers introduktionsforløb, hvor indholdet er gruppebaseret undervisning/læring (ca. 50%) og individuel udredning, rehabilitering og behandling (ca. 50%). Læs hele artiklen her.