US scanning ovariecancer

Status for mikroRNA som biomarkør ved ovariecancer

Kira Philipsen Prahm | Mar 2017 | Uncategorized | Onkologi |

Kira Philipsen Prahm
læge, ph.d.-studerende,
Molekylærenheden,
Patologiafdelingen,
Herlev Hospital

Estrid Høgdall
professor, dr.med., ph.d.,
Molekylærenheden,
Patologiafdelingen,
Herlev Hospital

De første studier, der viste en sammenhæng mellem miRNA og ovariecancer, blev publiceret for ca. ti år siden. Her identificerede man et ændret miRNA ekspressions-niveau i tumorvæv i forhold til ekspressions-niveauet i normalt ovarievæv.5 Andre studier fandt, at ca. 40% af de fundne miRNA’er i ovariecancer har abnormt DNA copy numbers,7 og at øget ekspression af proteinerne Dicer, Drosha og eIF6, der er involveret i miRNA biogenesen, var associeret med en bedre prognose for patienter med ovariecancer. De miRNA’er der hyppigst er rapporteret at have ændret ekspression ved ovariecancer, omfatter miR-200 familien og Let-7 familien, der også er rapporteret ændret i flere andre typer cancer. MiR-200 familien består af fem miRNA’er (miR-200-a, miR-200b, miR-200c, miR-141 og miR-429) og er vist både op- og nedreguleret i ovariecancer, hvorfor der endnu ikke er konsensus omkring deres funktion. Det er vist, at miRNA ekspressions-niveauet kan være afhængigt af, hvor i sygdomsforløbet målingen foretages. Læs hele artiklen her.