børn_til_forældre med kræft

Hjælp til børn af kræftramte forældre

Lene Vedel Vestergaard | Mar 2017 | Onkologi |

Lene Vedel Vestergaard
sygeplejerske, stud. cand. cur.,
Onkologisk Afdeling,
Strålebehandlingen,
Odense Universitetshospital

Karin Dieperink
klinisk sygeplejeforsker, ph.d., postdoc,
Onkologisk Afdeling,
Strålebehandlingen,
Syddansk Universitet

For kræftramte forældre har deres måde at håndtere sygdommen på har betydning for, hvordan barnet klarer sig, og forælderens grad af angst har vist sig at have sammenhæng med, hvordan barnet tilpasser sig situationen. Forældrene har brug for hjælp til at kommunikere mere frit om sygdomsproblematikken og de emotionelle problemstillinger, så barnet får hjælp til bedre forståelse for familiens nye situation. Omkring 6000 børn oplever hvert år, at en forælder får konstateret kræft. 400-500 kræftsyge forældre med børn i alderen 0-18 år bliver årligt behandlet på Onkologisk Afdeling på Odense Universitetshospital. En stor del af disse patienter møder til ambulant kemoterapi eller strålebehandling. Der er i 2011 udarbejdet nationale retningslinjer for sundhedspersonalets møde med pårørende, hvor der lægges særlig vægt på børn som pårørende. Kræftens Bekæmpelse har øget fokus på børn og unge som pårørende blandt andet i projekt OmSorg, hvor sundhedspersonale kan hente råd og vejledning om børns sorg i forbindelse med en forælders sygdom eller død. Læs den fulde artikel her.