hjernetumor_smerter_i_hovedet

Diagnostik og behandling af glioblastom – den mest aggressive hjernetumor hos voksne

Maria Dinche Johansen | Mar 2017 | Uncategorized | Onkologi |

Maria Dinche Johansen
stud. med.,
forskningsårsstuderende,
Strålebiologisk Laboratorium,
Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

Hans Skovgaard Poulsen
overlæge, dr.med.,
Strålebiologisk Laboratorium,
Onkologisk Klinik,
Rigshospitalet

Glioblastom er den hyppigste og mest aggressive primære hjernetumor blandt voksne. I Danmark opstår ca. 300 nye tilfælde hvert år, og incidensen er desværre stigende uden, at dette kan forklares. Glioblastom kan opstå på to måder; primært glioblastom, som opstår de novo direkte fra en glial progenitor celle, og sekundært glioblastom, som opstår fra et tidligere lavgradsgliom. Meget forskning har fokuseret på at finde prognostiske faktorer hos patienter med glioblastom. Alder, steroidforbrug, performance status, MGMT-methylering samt IDH1-mutation er nu kendte faktorer, der kan bruges til at vælge behandlingstype og forudse patientens prognose. Tidligere opfattede man sygdommen som en lokal sygdom, og patienterne blev kun behandlet med lokal behandling i form af kirurgi og strålebehandling. De fleste af disse patienter døde indenfor to år. Nu opfatter man sygdommen som en generel sygdom i hjernen, og den nuværende behandling består af multimodal lokal og systemisk behandling. Det har øget overlevelsen således, at flere patienter bliver langtidsoverlevere – defineret som patienter, der lever mere end 36 måneder efter diagnosen. Det, at patienterne lever længere, betyder, at behandlingsinduceret toksicitet og livskvalitet nu har fået større betydning i behandlingsforløbet end tidligere. Læs hele artiklen her.