kvinde_med_nakkesmerter, whiplash

Når whiplash er mere end en forstuvet nakke – sammenhængen mellem PTSD & smerte

Tonny Elmose Andersen | Feb 2017 | Reumatologi |

Tonny Elmose Andersen
cand.psych., ph.d.,
Institut for Psykologi,
Syddansk Universitet

Karen-Inge Karstoft
cand.psych., ph.d.,
Veterancentret,
Ringsted Kaserne

På trods af at whiplash er den hyppigst forekommende skade efter trafikulykker, findes der ikke nogen effektiv behandling, der kan forebygge udviklingen af kroniske smerter efter ulykken, ligesom den kroniske tilstand er særdeles behandlingsresistent.1 Der er således brug for mere viden om, hvem der er i risiko for at udvikle kroniske smerter efter et whiplashtraume, og hvordan denne tilstand eventuelt kan forebygges og behandles. I nærværende studie ses nærmere på, hvordan posttraumatisk stress lidelse (PTSD) som en komorbid tilstand kan være en risikofaktor i udviklingen af kroniske smerter efter et whiplashtraume. Formålet med det aktuelle studie er at undersøge, om der eksisterer forskellige bedringsforløb efter et whiplashtraume og dernæst at undersøge, om PTSD og mekanismerne beskrevet i FA-modellen kan forklare udviklingen af kroniske smerter efter et whiplashtraume. Det forventes: • At der kan identificeres forskellige bedringsforløb af smerter efter ulykken. • At PTSD, katastrofering, frygt for bevægelse og depression kan forudsige udviklingen af kroniske smerter efter ulykken. • At sammenhængen mellem PTSD og smerte er delvist forklaret (medieret) af katastrofering, frygt for bevægelse og depression. Læs hele artiklen her.