BestPractice haender, kvinde, cancer, behandling

Kombinationsbehandling med immunregulerende antistoffer i malignt melanon

Troels Holz Borch | Feb 2017 | Dermatologi | Onkologi |

Troels Holz Borch
læge, ph.d.-studerende,
Center for Cancer Immunterapi og
Onkologisk afdeling,
Herlev Hospital

I Danmark er der hvert år ca. 400 patienter, der får stillet diagnosen dissemineret malignt melanon, og de har historisk set haft særdeles dårlig prognose med median overlevelse på 8-10 måneder og en 5-års overlevelse på ca. 10%. Der er imidlertid sket store fremskridt i behandlingen af malign melanon indenfor de seneste 5 år, så der nu er godkendte behandlinger, der er vist at forlænge overlevelsen. Den ene type er de targeterede behandlinger og den anden type er de immunregulerende antistoffer. Disse behandlinger er kulminationen af årtiers arbejde i at forstå, hvordan man kan udnytte immunforsvaret til at bekæmpe kræft. De repræsenterer også en ny indgangsvinkel til kræftbehandlingen, fordi man er gået fra at prøve at ramme kræften direkte til i stedet at fjerne bremserne fra immunforsvaret, hvorved allerede eksisterende tumor-specifikke immunresponser kan reaktiveres og potentielt slå kræftcellerne ihjel. Læs hele artiklen her.