Automatisk kvantitering af melanocytær proliferation – mulig hindring af falsk negative melanom-diagnoser

Anne Wandler | Feb 2017 | Dermatologi | Onkologi |

Anne Wandler
læge,
Patologisk Institut,
Aarhus Universitetshospital

Patricia Switten Nielsen
cand.scient.med, ph.d.,
Patologisk Institut,
Aarhus Universitetshospital

Diagnostik af malignt melanom baseres udelukkende på en lysmikroskopisk undersøgelse af den eksisterende tumor. Desværre findes der i praksis ikke et lysmikroskopisk kriterium, der alene og sikkert kan adskille det maligne fra de mange potentielle differentialdiagnoser. Forskellen kan være subtil, og fejldiagnoser kan derfor være svære helt at undgå når en melanom-diagnoser stilles. Et af flere karaktertræk, der adskiller maligne melanomer fra de fleste benigne melanocytære nævi, er antallet og fordelingen af prolifererende  melanocytter. Her kan en histokemisk dobbeltfarvning i tvivlstilfælde hjælpe patologen med at differentiere. Kombinationen af farvningen for den melanocyt-specifikke Melan-A og proliferationsmarkøren Ki67 muliggører en automatisk kvantificering af melanocytær proliferation ved hjælp af digital billedanalyse, som tidligere har vist sig i stand til at adskille benigne læsioner fa maligne melanomer.  (gold standard var i disse undersøgelser lysmikroskopi.) I et nyligt publiceret studie, har vi undersøgt, hvorvidt denne automatiske algoritme kunne have forebygget misklassificeringen af ti forskellige melanocytære læsioner, der initialt blev diagnosticeret som benigne, men grundet efterfølgende metastasering blev revideret og re-diagnosticeret som maligne. Læs hele artiklen her.