Der er kommet en ny KOL-vejledning fra DLS, der rummer væsentlige ændringer - specielt i forhold til den farmakologiske behandlingsstrategi, der er gjort konkret og forenklet

Brug af almen praksis i året op til en lungekræftdiagnose – mulighed for tidligere diagnostik?

Peter Vedsted | Feb 2017 | Almen praksis |

Peter Vedsted
professor,
CaP – Center for Forskning i Cancerdiagnostik i Praksis,
Forskningsenheden for almen praksis i Aarhus

Louise Mahncke Guldbrandt
læge, ph.d.,
Onkologisk Afdeling,
Odense Universitetshospital

Lungekræft er for begge køn den næsthyppigste kræftform i Danmark med knap 4000 personer, der får en lungekræftdiagnose årligt - sygdommen udgør derved mere end 10% af alle kræfttilfælde. Patienternes sygdomsstadie ved diagnosen er en væsentlig prognostisk faktor - såfremt diagnosen stilles i et lavere stadie, øges mulighederne for kurativ indsats og dermed overlevelsen. I Danmark har knap 70% spredning af sygdommen ved diagnose - dette tal er højere end for patienter i eksempelvis Norge og Sverige. Vi har derfor undersøgt patienters brug af almen praksis forud for en lungekræftsdiagnose, for at få ny viden om muligheden for diagnosticere lungekræft på et tidligere stadie. Udfordringen ligger blandt andet i at de symptomer patienterne præsenterer i almen praksis, for eksempel åndenød og hoste, er uspecifikke og minder om hyppige lidelser som KOL. Læs hele artiklen her.