dna_wallpaper

Epiribucin-protokollen – et pågående fase II forsøg hos patienter med oxaliplatin-resistent metastaserende kolorektal cancer og amplifikation af TOP2A-genet

Line Schmidt Tarpgaard | Feb 2017 | Gastroenterologi | Onkologi |

Line Schmidt Tarpgaard
læge, ph.d.,
Onkologisk Afdeling,
Odense Universitetshospital

Jan Stenvang
lektor,
Afdelingen for
Molekylær Sygdomsbiologi,
Københavns Universitet

Nils Brünner
professor,
det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Københavns Universitet,
Chief Scientific Officer,
Oncology Venture, A/S

Per Pfeiffer
professor, ph.d., overlæge,
Onkologisk Afdeling,
Odense Universitetshospital,
Klinisk Institut,
Syddansk Universitet

Camilla Qvortrup
afdelingslæge, ph.d.,
Onkologisk Afdeling,
Odense Universitetshospital

En strategi, der kan supplere og/eller være et alternativ til udviklingen af nye lægemidler  til behandling af patienter med kræft, kan være at identificere prædiktive markører. Et eksempel kan være: RAS genets mutationsstatus som markør for EGFR-antistofferne ved metastaserende kolorektal cancer (mKRC). En anden mulighed for at finde nye behandlingsmodaliteter er at undersøge om stoffer, der allerede  anvendes i behandlingen af andre cancerformer, kan have klinisk effekt hos patienter med en cancertype, hvor stoffet ikke traditionelt anvendes. De to ovenstående strategier kan også kombineres således , at man undersøger et kendt stof på en ny indikation samtidigt med anvendelse  af en prædiktiv markør, såkaldt biomarkør guidet drug re-purposing. Biomarkør guidet re-purposing er netop grundlaget for dette pågående studie "epirubicin-studiet", hvor det undersøges, om erubicin har effekt hos oxaliplatin-resistente mKRC patienter med en TOP2A-gen amplifikation. Læs hele artiklen her