Rygsøjle_sh

Den diskriminative værdi af et inflammatorisk smertemønster blandt patienter med vedvarende rygsmerter

Bodil Arnbak | Feb 2017 | Reumatologi |

Bodil Arnbak
ph.d., forsker, kiropraktor,
Rygcenter Syddanmark,
Sygehus Lillebælt,
Middelfart

Oliver Hendricks
ph.d., klinisk lektor,
specialeansvarlig overlæge,
Kong Christian X’s Gigthospital,
Gråsten

Spondylartrit, (SpA) er en potentielt invaliderende sygdom, der kan medføre forringelse af livskvalitet samt arbejdsevne. Med de nye effektive behandlingsmuligheder har der været en stigende interesse for en tidlig diagnose inden senfølger indtræder.  Dette vanskeliggøres af at SpA i tidlige stadier er svær at skelne fra uspecifikke lændesmerter. Et inflammatorisk smertemønster (smerter om natten, morgenstivhed, lindring ved aktivitet, ingen lindring ved hvile etc.) har gennem mange år været set som kardinalsymptom ved SpA - det har ligeledes indgået i henvisnings- og klassificeringskriterier. Det er imidlertid usikkert, hvor anvendeligt et inflammatorisk smertemønster til at skelne SpA fra vedvarende lændesmerter. Spine of Southern Denmark (SSD) kohorten blev påbegyndt i 2011 med formål at undersøge tidlig diagnostik - og i denne aktuelle undersøgelse, var formålet at estimere prævalens af inflammatoriske smertekarakteristika, samt analysere den diskriminative værdi værdi af 3 kliniske definitioner. Læs hele artiklen her.