dyslipidæmi

Behandling af dyslipidæmi ved diabetes og hjertesygdom

Merete Heitmann | Feb 2017 | Almen praksis | Sygeplejersken |

Merete Heitmann
overlæge, ph.d.,
Kardiologisk Afdeling,
Bispebjerg-Frederiksberg Hospital

Jan Bech
overlæge, ph.d.,
Kardiologisk Afdeling,
Bispebjerg-Frederiksberg Hospital

Diabetes, er den hurtigst voksende sygdom i verden - og til trods for betydelige forandringer i behandlingsstrategien af denne sygdom, forbliver hjertesygdom den hyppigste årsag til mortalitet og morbiditet blandt patienter med type 2-diabetes. Dansk Cardiologisk Selskab har guidelines, der bygger på internationale retningslinjer - senest er målene i de europæiske guidelines fra det Europæiske Cardiologiske Selskab (ESC) blevet intensiveret. LDL-C er det primære behandlingsmål - og behandlingstrappen indeholder livsstilsændringer, statiner, med evt., tillæg af ezetimibe eller en anionbytter; og senest er PCSK9-inhoibitorerne kommet til. Lipidklinikker findes nu spredt over hele landet - disse varetager blandt andet udredning af familiær hyperkolesterolæmi, som må anses for at være en specialistopgave. Læs hele artiklen her