Hepatitis C – ”Real Life” data

BestPractice | Dec 2016 | Infektionsmedicin |

BestPractice
Faglig dialog
mellem læger
og specialister

Flere undersøgelser har vist, at de nye Direct Acting Antiviral (DAA) lægemidler mod hepatitis er lige så effektive og sikre at anvende, når patienter udenfor de kliniske kontrollerede studier bliver behandlet med lægemidlerne, som når de anvendes til patienter i klinisk kontrolerede videnskabelige undersøgelser. Det bekræfter flere studier fra såvel Skandinavien, øvrige Europa og USA. Undersøgelserne viser samtidig, at der er  en del effektive kombinationsbehandlinger  til hepatitispatienter med genotype 1, men fortsat kun få til behandling af hepatitis genotype 3. Det overordnede budskab er, at både behandlingseffekt og sikkerhed i ”real-life” studier stort set er den samme som i kliniske studier. Dette på trods af at patienter, som behandles udenfor kliniske studier, ofte har mere fremskreden sygdom, mere co-morbiditet og muligvis ikke er helt så kompliante som dem, der inkluderes i de kliniske studier. Studierne giver dog ikke mulighed for, at data fra de forskellige behandlingsregimer direkte kan sammenlignes, fordi patienterne ikke er randomiserede, men behandlet i henhold til den enkelte læges skøn. Læs hele artiklen her.