natur

Behandling af hepatitis C virus infektion – data fra ”real life” studier

Nina Weis | Dec 2016 | Infektionsmedicin |

Nina Weis
overlæge, forskningslektor, ph.d.,
Infektionsmedicinsk Afdeling,
Hvidovre Hospital

På den europæiske kongres International Liver Congres (ILC) i Barcelona blev der præsenteret data fra Direct Acting Antiviral (DAA) ”real-life” studier, baseret på enten sofosbuvir-holdige - eller Abbvies 3D -regimer; fra Skandinavien, resterende Europa og USA. Status for behandling af hepatitis C virus (HCV) infektion er, at der er en del effektive kombinationsregimer tilgængelige for genotype 1, men fortsat kun få til behandling af genotype 3. Behandlingseffekten (= negativ HCV RNA, målt 12 uger efter ophørt behandling (SVR12)) for nogle patientgrupper, som for eksempel patienter med de-kompensation eller HCV/hiv co-infektion, er væsentligt forbedret, mens andre, som for eksempel patienter med reduceret nyrefunktion, fortsat er en udfordring. To registerstudier fra henholdsvis Danmark og Sverige viste, at blandt ca. 1000 patienter med kronisk HCV infektion og cirrose (hvoraf 21% var dekompenserede) i Den Danske Database for Hepatitis B og C (DANHEP) var mortaliteten signifikant højere for patienter, der blev behandlet for kronisk HCV infektion med opnåelse af SVR24 efter interferon-baseret behandling end for patienter, der blev behandlet uden at opnå SVR24 eller slet ikke blev behandlet.1 For 399 patienter fra Karolinska Universitetshospital i Sverige var co-morbiditet med diabetes en risikofaktor for udvikling af hepatocellulært carcinom for patienter med kronisk HCV infektion og avanceret fibrose/cirrose, selv efter opnåelse af SVR. Incidensen af hepatocellulært carcinom var 3,6/100 personår i en studieperiode på 7,8 år, men reduceredes dog med tiden, idet incidensen efter <3 års opfølgning var 7,0/100 personår og 1,5/100.000 personår >3 års opfølgning.2 Nordisk ”real-life” studie I et nordisk ”real-life” studie, omhandlende 316 patienter med kronisk HCV GT3 infektion, heraf 70% med cirrose, opnåede 90% SVR4 ved behandling med et sofosbuvir-baseret regime i 12-24 uger. Virologisk svigt forekom hos henholdsvis 4%, 7% og 18% blandt patienter uden cirrose, CP-A og CP-B/CP-C cirrose.3 Data fra The German Hepatitis Registry for flere end 3000 patienter...