CLL

TP53 aberreret CLL

Christian Brieghel | Dec 2016 | Hæmatologi |

Christian Brieghel
læge, ph.d.-studerende,
Leukæmilaboratoriet,
Hæmatologisk Klinik,
Rigshospitalet

Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) er med ca. 450 årlige tilfælde den hyppigste leukæmiform i Danmark.1 CLL diagnosticeres ved fund af CD5+, CD19+ og CD23+ monoklonale B-celler i blod, lymfeknuder eller knoglemarv og samtidig lymfocytose (>5 mia/l).2 Sygdomsforløb ved CLL er heterogent med en femårsoverlevelse på 23-93% afhængig af risikogruppe.3,4 Et væld af prognostiske markører er identificeret ved CLL,5 og i dag anbefaler den internationale CLL arbejdsgruppe (iwCLL) brugen af det velvaliderede prognostiske indeks CLL-IPI, der omfatter fem individuelle risikofaktorer: Alder (>65 vs. ≤65), klinisk stadie (Binet B-C vs. A), beta-2-mikroglobulin (>340 mM vs. ≤340 mM), IGHV mutationsstatus (umuteret vs. muteret) og TP53 aberration (del(17p) og/eller TP53 mutation vs. ingen).3 Mens TP53 og IGHV mutationsstatus måske er ligeværdige prognostika ved diagnosetidspunktet i Skandinavien (hazard ratio henholdsvis 3,8 og 3,6), udgør TP53 aberration globalt den vigtigste enkeltstående risikofaktor for CLL-patienter ved diagnose og på behandlingstidspunktet (hazard ratio 4,2 vs. 2,6 for henholdsvis TP53 aberration og IGHV mutationsstatus).3 To målrettede hæmmere af BTK og PI3K (henholdsvis ibrutinib og idelalisib) er i dag godkendt i Europa til førstelinjebehandling af TP53 aberreret CLL,6,7 mens der i USA for nylig også er godkendt en målrettet hæmmer af BCL2 (venetoclax) til behandling af CLL.8,9 Den nye målrettede medicin har med væsentlig mindre toksicitet vist særdeles gode responsrater og overlevelse for patienter med og uden TP53 aberration, og afprøves nu i adskillige kliniske forsøg i kombination samt som tillæg til immunkemoterapi. De økonomiske omkostninger ved behandling med kombinationen af ny målrettet medicin og nye type 2 anti-CD20 antistoffer forventes at kunne strække sig op mod 1,9 mio. kr. pr. patient,10 og her bliver identifikation af de prognostisk dårligst stillede patienter særlig vigtig. p53 funktion TP53 genet er lokaliseret på kromosom 17p13, hvorfor tab af kromosom 17p (del(17p)) og mutationer i TP53 begge kan resultere i funktionstab (loss of...