SGLT2-hæmmere og hjertesygdom – effekt udover blodsukkersænkning

Psykologiske aspekter ved atrieflimren

Anne Hvarregaard Mose | Dec 2016 | Almen praksis |

Anne Hvarregaard Mose
psykolog,
Hjerteforeningen,
Rådgivning Aarhus

Det er efterhånden velkendt, at det kan udgøre en trussel mod livskvaliteten og øge risikoen for angst og depression at skulle leve med en af de store kroniske sygdomme som diabetes og iskæmisk hjertesygdom. Gentagne undersøgelser har blandt andet vist, at begge grupper har markant øget risiko for udvikling af depression sammenlignet med den raske befolkning, og at depression er forbundet med forringet egenomsorg og adhærens, flere komplikationer og øget dødelighed.1-3 Derfor er identificering og behandling af psykiske lidelser hos personer med kronisk sygdom en vigtig prioritet. Opsporing af angst og depression indgår som et indsatsområde i de nationale retningslinjer for hjerterehabilitering af personer med iskæmisk hjer-tesygdom, hjertesvigt og efter en hjerteklapoperation. Atrieflimren påvirker livskvaliteten og øger risikoen for angst og depression Der er generelt mindre kendskab til de psykologiske aspekter ved atrieflimren såvel forskningsmæssigt som i sundhedsvæsenet og i den almene befolkning. En række undersøgelser peger dog i retning af, at personer med atrieflimren, sammenlignet med den generelle befolkning og raske kontrolgrupper, har en signifikant dårligere helbredsrelateret livskvalitet,4 og at deres livskvalitet samt angst- og depressionsrate er på niveau med det, man blandt andet ser hos iskæmiske hjertepatienter.5,6 At være kvinde, ældre, have kort sygdomsvarighed og sværere symptomer på sygdommen udgør særlige risikofaktorer i forhold til livskvaliteten7, og angst- og depressionssymptomer anses for klare indikatorer for nedsat livskvalitet hos de berørte.8 Endelig tyder flere undersøgelser på, at psykisk lidelse ikke alene kan bidrage til forværring af de fysiske symptomer ved atrieflimren, men endda også medvirke til at udløse anfald af atrieflimren.9 Atrieflimren og livskvalitet: Resultater fra en dansk undersøgelse Flere af ovennævnte fund bekræftes i en ny dansk spørgeskemaundersøgelse: ”Livet med en hjertesygdom”, der er udført af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, i samarbejde med Hjerteforeningen.10 De 2496 tilfældigt udvalgte hjertepatienter, der indgik i undersøgelsen (procentvis fordelt på iskæmisk hjertesygdom...