Øjenåbnere og små revolutioner i hele det onkologiske spektrum – highlights fra ASCO 2016 i dansk fortolkning

Lars Henrik Jensen | Nov 2016 | ASCO 2016 | Onkologi |

Lars Henrik Jensen
overlæge, ph.d., lektor,
Onkologisk Afdeling,
Sygehus Lillebælt,
næstformand DSKO

Onkologen er den læge, der kan vejlede kræftpatienten om alle aspekter af den ikke-kirurgiske kræftbehandling. Det er en stor mundfuld, som vi i fællesskab må kunne gabe over. Det gøres ved at generere ny relevant viden og ved at omsætte viden til kloge behandlinger målrettet den individuelle patient. Disse aspekter er fint dækket af mottoet for ASCO 2016: ”Collective Wisdom. The Future of Patient-Centered Care and Research.” I denne artikel om håndplukkede indtryk fra ASCO 2016 vil jeg fokusere på nogle generelle emner, der er relevante for de fleste - og komme med enkelte mere specialiserede eksempler. Cancer moonshot Den overordnede politiske ramme blev defineret af vicepræsident Joe Binden, der talte til en plenary session mandag eftermiddag. Med initiativet ”Cancer Moonshot” er den politiske dagsorden sat for at fordoble hastigheden af ny viden til at stoppe cancer, som vi kender den. Hvis man politisk kan iværksætte et program, der ender med den første mand på Månen, kan man også opnå hidtil usete forskningsmæssige landvindinger på kræftområdet. Joe Bindens søn er død som følge af glioblastom, så han har som pårørende prøvet at stå i den værst tænkelige situation. Hans budskaber kredsede om at få samlet alle data om cancer og sikre uegennyttigt samarbejde om bearbejdningen af data - ”Collective Wisdom”. Samtidig lovede han økonomisk støtte, så ”forskere ikke skal bruge al deres tid på at skrive ansøgninger”. Opsangen kan vi vel godt suge til os i Danmark og bruge til en videreudvikling af de kliniske databaser. Det er tvingende nødvendigt at sikre flere og bedre data – også om de onkologiske behandlinger, effekter og bivirkninger. Mon ikke det gøres bedst ved, at onkologer får let adgang til data og god hjælp til bearbejdningen? Det er os, der er de nærmeste til at stille de rigtige spørgsmål, og når vi oplever...