68Ga-PSMA PET/CT – en ny scanningsmetode til prostatacancer

Lars Jelstrup Petersen | Nov 2016 | ASCO 2016 | Onkologi |

Lars Jelstrup Petersen
professor, overlæge, dr.med.,
Nuklearmedicinsk Afdeling,
Aalborg Universitetshospital

Helle Damgaard Zacho
overlæge, lektor, ph.d.,
Nuklearmedicinsk Afdeling,
Aalborg Universitetshospital

Anatomisk billeddannende metoder som CT-scanning og ultralyd har hidtil haft en førende plads i diagnostik af prostatakræft. De nuklearmedicinske metoder har hidtil primært været knoglescintigrafi til vurdering af spredning til knoglerne ved den initiale TNM klassifikation og kontrol af terapi ved metastatisk, kastrations-resistent sygdom (mCRCP). Cholin PET/CT med 11C eller 18F-mærket cholin har været anvendt ved biokemisk recidiv, men metoden er ikke sensitiv nok ved lave PSA-værdier (<2 ng/ml), hvilket har begrænset værdien ved stillingtagen til salvage stråleterapi efter radikal prostatektomi. PSA er en etableret biomarkør ved prostatakræft. En membran-bunden version af PSA (prostata-specifik membran antigen, PSMA) kan mærkes med radioaktivt sporstof og anvendes til PET-scanning. Inden for de seneste tre-fire år er der publiceret et større antal artikler, primært indenfor stadieinddeling og biokemisk recidiv.1-4 Princip PSMA er et transmembran protein, som er udtrykt på prostatavæv, men som i særdeleshed udtrykkes ved prostatakræft. PSMA kan binde en lang række ligander, hvoraf nogle kan mærkes radiokemisk (som PSMA-11 fra German Cancer Research Center). Den mest anvendte mærkning er med gallium-68 (68Ga). 68Ga-PSMA injiceres intravenøst, og der scannes efter ca. 60 minutter i PET-scanner med supplerende CT, oftest lavdosis (68Ga-PSMA PET/CT, herefter benævnt PSMA PET). Stadieinddeling CT anbefales af internationale guidelines trods lav sensitivitet (omkring 40%). Et nyligt systematisk review har vist, at PSMA PET-scanningen var positiv hos 40% af patienter med ny-diagnosticeret prostatakræft.2 Sensitivitet såvel som specificitet var 86% på patientniveau for lymfeknudemetastasering med patologi som facitliste. Maurer og medarbejdere sammenlignede PSMA PET med anatomisk imaging hos 130 patienter og fandt sensitivitet og specificitet på henholdsvis 66% og 99% med PSMA PET mod 44% og 85% med CT på patientniveau.5 Et nyere prospektivt studie konfirmerede data fra de retrospektive studier, der indgik i det systematiske review.6 Et prospektivt studie pågår i Aalborg med forventet stop for rekruttering ultimo 2016. PSMA PET...