Hvem har gavn af medicinsk behandling med præparater rettet mod TNF-α

Overlevelse for DLBCL-patienter i komplet remission efter første- linje behandling i forhold til en matchet baggrundsbefolkning

Lasse Hjort Jakobsen | Nov 2016 | EHA 2016 | Hæmatologi |

Lasse Hjort Jakobsen
biostatistiker, ph.d.-studerende,
Hæmatologisk Afdeling,
Aalborg Universitetshospital,
Klinisk Institut,
Aalborg Universitet

Kommunikation af prognose til kræftpatienter og deres pårørende kan være udfordrende. For patienter diagnosticeret med diffust stor-cellet B-cellet lymfom (DLBCL) vurderes sandsynligheden for at leve længere end et givet tidspunkt ofte ved at benytte prognostiske scorer som IPI og R-IPI. På trods af den praktiske anvendelighed af disse scorer, er de ikke altid brugbare for den enkelte patient. For eksempel kan to patienter med ens IPI-score have forskellige fortolkninger af den tilhørende fem-års prognose alene på grund af aldersforskellen mellem dem. Derfor er patient-overlevelse i forhold til en matchet baggrundsbefolkning et mere forståeligt mål for prognose indenfor DLBCL. Formålet med dette studie var at undersøge overlevelsen for DLBCL-patienter i komplet remission (CR) og komplet remission ubekræftet (CRu) relativt til en matchet baggrundsbefolkning og vurdere, hvor lang tid DLBCL-patienter skal være i CR/CRu for at opnå samme overlevelse som baggrundsbefolkningen. Resultaterne fra studiet blev præsenteret på EHA 2016.1 Patienterne i studiet blev inkluderet fra LYFO efter følgende tre kriterier: • Nydiagnosticeret DLBCL i perioden 2003-2011. • ≥16 år ved diagnose. • CR eller CRu efter første-linje R-CHOP(-lignende) behandling. Baggrundsoverlevelsen blev etableret ved hjælp af levetidstabeller fra Danmarks Statistik og blev derefter matchet på køn, alder og kalenderår. I alt blev 1632 DLBCL-patienter inkluderet med diagnostiske karakteristika lignende, hvad der tidligere er observeret i studier af DLBCL-patienter i CR. Patienterne havde en median opfølgningstid, målt fra seneste behandlingsdato, på 85 måneder, og fem-års overlevelsen var højere for baggrundsbefolkningen i forhold til DLBCL-patienterne (88% vs. 78%). Overlevelsesforskellen aftog med tiden i vedvarende CR, men forblev dog statistisk signifikant både for patienter, der opnåede vedvarende CR/CRu i to og fem år. Aldersstratificerede analyser (<50 år vs. ≥50 år) viste, at overlevelsen for patienter <50 år blev lige så god som baggrundsoverlevelsen efter kun to års CR, mens overlevelsen for patienter ≥50 år forblev signifikant...