T-celle terapi til metastatisk ovariecancer

Magnus Pedersen | okt 2016 | ESMO 2016 | Onkologi |

Magnus Pedersen
læge, ph.d.-studerende,
Center for Cancer Immunterapi (CCIT),
Onkologisk Afdeling og
Hæmatologisk Afdeling,
Herlev Hospital

På ESMO 2016 blev det kliniske pilotstudie ”T cell therapy for patients with advanced ovarian cancer: A pilot study in progress” præsenteret som poster med foreløbige kliniske data. Studiet er samtidig en del af forfatternes ph.d.-projekt. T-celle terapi er en individuel behandling dannet ud fra egne immunceller, T-celler. T-celler rettet mod kræftsygdommen (fortrinsvis cytotoxiske CD8 positive T-celler) findes i og omkring tumorvæv og menes at have egenskaberne til at genkende og dræbe kræftceller, men der er ikke nødvendigvis nok af dem, og de er ikke tilstrækkeligt aktive. Samtidig kan de blive hæmmet i deres aktivitet af kræften selv, der kan rekruttere dele af kroppens eget regulerende immunforsvar til at hæmme T-cellerne. Behandlingsmetoden bruges internationalt med succes mod metastatisk malignt melanom, hvor der er effekt hos ca. 50%, og hvor 20% af de behandlede patienter ser ud til at blive helbredt.1 Nyere forskning tyder på, at T-celle terapi kan have effekt inden for andre kræftformer, blandt andet ovariecancer.2 Studiet Studiet med T-celle terapi til ovariecancer udføres på Herlev Hospital ved Center for Cancer Immunterapi (CCIT), der i årevis har arbejdet med immunterapi, herunder T-celle behandlingen som det eneste center i Danmark og et af tre centre i Europa. Centeret har opnået behandlingsresultater, som matcher dem, der er set internationalt.3 Behandlingen foregår ved, at patienterne får udtaget tumorvæv til T-celle produktion ved operation. Produktionen af T-celle behandlingsproduktet foregår i CCITs laboratorie og tager indledningsvis to-fire uger, hvor T-cellerne stimuleres og opformeres til et acceptabelt antal. Herefter udføres REP’en (Rapid Expansion Protocol), hvor T-cellerne yderligere stimuleres og opformeres fra millioner til milliarder. REP’en tager to uger, så det færdige T-celle produkt haves typisk på fire-seks uger. Efter operation og før T-celle behandlingen foretages der stamcellehøst (leukaferese). Dette er nødvendigt, da patienter med ovariecancer, modsat patienter med malignt melanom, tidligere har fået kemoterapi. En...