Prostata-cancer og androgen suppressionsbehandling

Lars Lund | okt 2016 | ESMO 2016 | Onkologi |

Lars Lund
professor, overlæge, dr.med.,
Urologisk Afdeling L,
Odense Universitetshospital

Mænd med prostatacancer og dissemineret sygdom kommer i hormonbehandling - også kaldet androgen deprivations therapy (ADT) eller androgen suppressionsbehandling. Formålet med denne behandling er at reducere niveauet af androgener og dermed testosteron. Testosteron og dehydro-testosteron (DHT) er de vigtigste androgener i kroppen, og de produceres hovedsagelig i testiklerne, men også i binyrerne. Ved at hæmme væksten af disse androgener får man for en tid prostatacanceren til at skrumpe eller vokse langsommere. Metoder til at sænke niveauet af androgener er: • Orkiektomi (kirurgisk kastration). • Medicinsk kastration med LHRH agonister, for eksempel Eligard, Zoladex, VANTAS eller LHRH antagonist (for eksempel Firmagon). Kendte bivirkninger til hormonbehandling er nedsat seksuel lyst, skrumpning af testikler og penis, flushing, brystømhed, osteoporose, tab af muskelmasse, vægtøgning, træthed eller depression. Flere studier har konkluderet, at ADT har vist sig at have effekt hos patienter med metastaserende sygdom med overlevelsesgevinst.1 Hos patienter med lokaliseret prostatacancer er der ikke påvist overlevelsesgevinst, og her forekommer ofte bivirkninger som impotens, diabetes og osteoporose. Trods dette er der stadigvæk en stor andel af patienterne med lokaliseret prostata-cancer, som får ADT-behandling. Matthew R. Smith, professor, Massachusetts, Harvard Medical School, gennemgik ved en session på ESMO 2016 komplikationer ved ADT-behandling af mænd med prostatacancer samt de problemer, som er associeret med androgen deprivations behandling (se faktaboks 1). Fordelene ved en GnRH agonist behandling skulle altid blive opvejet mod de potentielle risici.2 Følgende væsentlige bivirkninger blev omtalt, og specielt blev det fremlagt, om det var medicinsk evidence-based. Matthew Smith gennemgik litteraturen i detaljer vedrørende diabetes, kardiovaskulær sygdom, osteoporose/frakturer med hensyn til styrken af evidens samt en strategi med henblik på at reducere disse komplikationer. Til dette anvendtes HILL-kriterier (se faktaboks 2).3 Øget sammenhæng mellem ADT og diabetes Matthew R. Smith gjorde rede for, at FDA (Food and Drug Administration) havde opfordret firmaer til at gøre...