Nye resultater bekræfter effekten af anti-PD-1/PD-L1 terapi for patienter med metastatisk blærekræft

Helle Pappot | okt 2016 | ESMO 2016 | Onkologi |

Helle Pappot
overlæge, dr.med.,
Onkologisk Klinik,
Rigshospitalet

På ESMO lørdag 8. oktober var to foredragssale i Bella Centret fyldte til bristepunktet, da resultaterne af to store fase II studier omhandlende immunterapi og blærekræft blev fremlagt. I form af ”late breaking abstracts” forelå resultaterne fra en fase II undersøgelse af nivolumab, som andenlinje behandling, til metastatisk blærekræft efter svigt af cisplatin, samt en interimanalyse fra en fase II undersøgelse af pembrolizumab, som førstelinje behandling, til patienter med metastatisk blærekræft uegnede til cisplatin-behandling. Standardbehandling af metastatisk blærekræft Indtil nu anbefaler ESMO guidelines kombinationskemoterapi med cisplatin, som førstelinje behandling af metastatisk blærekræft*.1 Disse retningslinjer efterleves i Danmark, hvor kombinationsbehandlingen gemcitabin/cisplatin (GC) anvendes med en effekt, der viser relative høje responsrater CR 15%, PR% 50%, men mOS på 12 måneder.2 Patienter med let reduceret nyrefunktion, GFR 50-60 ml/min, tilbydes GC, som split-course behandling. Ved GFR mindre end 50 ml/min er standardbehandlingen gemcitabin/carboplatin, en behandling med forringet effekt i forhold til GC, RR 36%, mOS ni måneder.3 Vinflunin er anbefalet andenlinje standardbehandling i henhold til guidelines, og opdaterede overlevelsesdata fra registreringsstudiet4 viser signifikant forbedret OS 6,9 måneder sammenlignet med BSC 4,6 måneder. Immunterapi og blærekræft Fra juni 2016 har antiPD-L1 terapi i form af azetolizumab været foreløbigt godkendt af FDA til andenlinje behandling af metastatisk blærekræft baseret på data fra fase II studiet IMvigor 210 præsenteret på ASCO 2016,5 der viste ORR 15% og median OS otte måneder. • LBA31_PR Efficacy and safety of nivolumab monotherapy in patients with metastatic urothelial cancer (mUC) who have received prior treatment: Results from the phase II CheckMate 275 study. På ESMO præsenterede Matthew Galsky, professor of Medicine, Mount Sinai School of Medicine, New York, USA, resultaterne fra Checkmate275, et fase II studie til patienter med metastatisk blærekræft efter svigt af førstelinje platinbehandling, se figur 1. 270 patienter, medianalder 66 år, 84% med viscerale metastaser, var...