Med nye behandlinger og løbende udvikling på vejen til bedre klinik

Lars Henrik Jensen | okt 2016 | ESMO 2016 | Onkologi |

Lars Henrik Jensen
overlæge, ph.d., lektor,
Onkologisk Afdeling,
Sygehus Lillebælt,
næstformand DSKO

På en stor cancerkongres som ESMO 2016 med omkring 20.000 deltagere i København er fokus altid først og fremmest på helt nye behandlinger, der kan revolutionere klinikken. Alle ved, at en videnskabelig international kongres er stedet, hvor man første gang offentliggør de detaljerede data, der belyser effekten af en ny behandling. Dette fokus på nye behandlinger er det hurtige pitch, den gode historie og den forkromede indpakning. Under overfladen er der dog også kongressen, hvor hvert et hjørne af kræftbehandlingen tages til grundig revision, hvor ny viden om nørdede områder diskuteres, og hvor kræft gennemgås fra alle vinkler om forebyggelse, biologi, diagnostik, forskellige behandlingsmuligheder, palliation, rehabilitering, økonomi, værdi, etik, organisering og patientperspektiv. Mens vi venter på den utopiske tablet mod kræft, er det jo ved den stille, løbende udvikling inden for alle disse områder, at patientbehandlingen kan forbedres. Lad os se på det første først: De nye behandlinger. ESMO er ved at udvikle sig til en kongres, hvor high-impact studier fremlægges. Dette afspejles af flere samtidige publikationer i New England Journal of Medicine, JAMA Oncology og Lancet Oncology. Tre markante studier blandt disse er: • Pembrolizumab har sammenlignet med standard kemoterapi en overlevelsesgevinst i behandlingen af NSCLC med høj PDL1 ekspression. • I ENGOT-OV16/NOVA-studiet viste PARP inhibitoren niraparib eklatant forlængelse af den progressionsfri overlevelse sammenlignet med observation hos ovariecancerpatienter, der har responderet på og så pauseret med platinbaseret kemoterapi. • Resultater fra fase III studiet MONALEESA-2 viste, at ribociclib med letrozol øgede progressionsfri overlevelse sammenlignet med letrozol alene, som førstelinie behandling af hormonafhængig mammacancer uden HER2 overekspression. Dette er alle tre eksempler på studier, som meget vel snarest kan få klinisk betydning. Solidt dansk aftryk Udover at 20.000 kræftspecialister fra hele verden har fået et godt indtryk af København som en førende kongresby bygget på et fundament af solid historie,...