ESMO i København – enorm betydning for Danmark

Ulrik Lassen | okt 2016 | ESMO 2016 | Onkologi |

Ulrik Lassen
professor, overlæge,
Onkologisk Klinisk Fase 1 Enhed, Rigshospitalet,
formand for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi

At ESMO kongressen anno 2016 blev afholdt i København har - og vil få - stor betydning for dansk onkologi. For det første kan vi bruge kongressen i politisk henseende med det formål at få endnu mere fokus på cancer. Samtidig har vi mulighed for at fortælle omverdenen, hvordan vi behandler kræft i Danmark, og forhåbentlig kan andre tage ved lære af de fremskridt, vi har gjort herhjemme. Eksempelvis har kræftplanerne vakt interesse i andre lande, hvilket også blev nævnt i åbningstalen af ESMO præsident Fortunato Ciardiello, Italien. Derudover blev der præsenteret en masse ny viden på ESMO - og uden tvivl resultater som vil få betydning for kræftbehandlingen fremover. Der var for eksempel spændende resultater inden for immunterapien, ligesom der også var opsigtsvækkende nyt inden for æggestokke- og brystkræft. Udfordringen indenfor immunterapi er, at det virker rigtig godt hos nogle patienter, men effekten varierer. Eksempelvis indenfor modermærkekræft har man fundet ud af, at det virker hos næsten halvdelen af patienterne. Samtidig er det en behandlingsform, som har en del alvorlige bivirkninger. Derfor er den store udfordring at undgå at give behandlingen til dem, den ikke hjælper. Så en kombination af personalized medicine, brug af nye metoder inden for genteknologien til udvælgelse af den enkelte patient. Derved får vi en slags signatur for hver enkelt patient i forhold til, hvem der vil have gavn af de enkelte behandlinger. Den store udfordring i dansk onkologi er, at antallet af kræftpatienter vil vokse. Fordi der kommer flere ældre, hvilket vil betyde en stigning i antallet af kræfttilfælde på helt op mod 30% i løbet af de næste 15 år. Så det skal vi geare os til. Derudover må vi rette fokus ind på, hvordan vi forhindrer, at flere får kræft, så vi skal være meget bedre i vores forebyggelsespolitik. Det aspekt har...