Tatovering, invaliditet og død – er det en aktuel problematik?

Katrina Hutton Carlsen | okt 2016 | Dermatologi |

Katrina Hutton Carlsen
ph.d.-studerende,
”Tatoveringsklinikken”,
Dermatologisk Afdeling,
Bispebjerg Hospital

Jørgen Serup
professor, overlæge,
”Tatoveringsklinikken”,
Dermatologisk Afdeling,
Bispebjerg Hospital

Vidensråd for Forebyggelse har udgivet en omfattende rapport med titlen ”Tatovering - helbred, risici og kultur”.1 Rapporten har vakt opmærksomhed og medført, at danske politikere nu - endelig - vil justere loven fra 1966 om tatovering. Der er i dag ingen formelle krav til tatovering med hensyn til infektionsforebyggelse og sikring mod en række andre risici. Dog har branchen udøvet konstruktivt initiativ gennem almindelig brug af handsker, afspritning af huden med mere. Bakterielle og virale infektioner I gamle dage forekom det, at personer døde som følge af deres tatovering. Det drejede sig om bakterielle infektioner og alvorlige gangræntilstande. Frankrig og flere andre lande forbød således af den grund deres marinesoldater at blive tatoveret.2 Dødsfald kendes også i dag, omend sjældent, idet sådanne tilfælde typisk ikke rapporteres i den medicinske litteratur.3 Der er stadig tilfælde af sepsis, som takket være antibiotisk behandling redder liv, forudsat den aktuelle bakterie ikke er antibiotikaresistent, et stigende problem i Danmark såvel som internationalt, se figur 1. En række aggressive bakterier, udover MRSA, kan udgøre en trussel. Vi ved, at 10% af nye blæk fra fabrikken er kontamineret med patogene bakterier.4 Imidlertid har de tatoverede tilsyneladende god modstandskraft mod bakteriel inokulation, for ellers havde vi allerede set et stort antal inficerede. På Bispebjerg Hospital har vi haft en yngre mand med svær infektion i en stor tatovering på benet, hvilket medførte amputation på låret. Bulk forurening af blæk i produktionsleddet med særlig aggressive bakterier er ikke desto mindre en tikkende bombe, der når som helst kan udløses. Der kan drages parallel til VTEC Coli infektionen af grøntsager i Tyskland, som helt uforudset medførte omkring 250 dødsfald. Tatoveringsblæk købes over internettet fra mange lande, herunder Fjernøsten, hvor produktionsforholdene er meget usikre med høj forekomst af resistente bakterier. EU arbejder p.t. på at stille krav om sterilitet af...