Whiplash – fra akut til kronisk

BestPractice | Jul 2016 | Psykiatri, Neurologi & Multipel sklerose |

Af Helge Kasch, afdelingslæge, ph.d., Smerteforskningscentret, Neurologisk Afdeling, Århus Sygehus, Århus Universitetshospital Whiplash-traumer forudsætter en accelerations-kraftpåvirkning af nakke-hvirvelsøjlen (positiv og negativ acceleration). Dette kan ske ved påkørsel bagfra, forfra eller fra siden. Lignende accelerations-kraftpåvirkninger forekommer også ved andre former for uheld, eksempelvis ved dykning og trampolinspring.1 Accelerations-kraftpåvirkning kan bevirke hyper-ekstension, -rotation og -fleksion af columna cervicalis. Lignende såkaldte g-kraft påvirkninger forekommer ved dagligdags foreteelser som eksempelvis at sætte sig tilbage i en stol uden ryglæn og ved mange former for sportsaktiviteter. Forskere har anført, at impulsvarigheden til forskel fra disse situationer er længere under et whiplash-traume, men betydningen har ikke kunne dokumenteres ved en dosisrespons sammenhæng i den kliniske hverdag, om end disse er fremkommet ved undersøgelse af kadavere og dyremodeller. Hver tiende får langtidssymptomer For at kunne opretholde whiplash-diagnosen forudsættes det, at whiplash-relaterede symptomer er opstået inden for tre døgn efter skadestidspunktet.1 Typiske symptomer er: Nakkesmerter, hovedpine, stivhed i nakke/skuldermusklerne og mere uspecifikke neurologiske symptomer. Efter et år er disse symptomer hos ca. 90% reduceret til et omfang, der svarer til baggrundsbefolkningen. Kun en mindre del får langvarige følger efter en whiplash-påvirkning.2,3 I danske undersøgelser svarer det til ca. 10%. Årsagen til kroniske symptomer er uklar. I international litteratur anvendes begrebet “chronic whiplash associated disorder (WAD) for dette kroniske smertesyndrom.1 Prospektive undersøgelser viser imidlertid stor variation i forhold til kronicitetsudvikling - fra 0% i Litauen og Grækenland til mere end 75% i studier fra England og Sverige.4 At være udsat for et trafikuheld eller anden form for ulykke kan selvfølgelig være en stress-faktor, men der er ikke enighed om selve traumets betydning for udviklingen af langtidsfølger. Dertil kommer, at der ikke er en klar sammenhæng med hensyn til placering i køretøj, vægt af forskellige køretøjer og hastigheder, om end der opereres med en bagatel/minimumgrænse for traumepåvirkning. Eksempelvis kan roller-coaster...