Tværfaglig behandling af kroniske non-maligne smerter – evidens og anbefalinger

Matilde Kortenbach | Jul 2016 | Smerte | Reumatologi |

Matilde Kortenbach
kiropraktor,
Kiropraktisk Klinik
Frederikssund

Gitte Lasgaard Hansen
kiropraktor,
Kiropraktisk Klinik,
Rygcenter Århus

20% af den danske befolkning har kroniske non-maligne smerter.1 Smerter, der ikke alene medfører en betydelig psykisk belastning, men også er omkostningsfulde for såvel samfundet som den enkelte.2  Smerter i bevægeapparatet er dominerende hos denne patientgruppe. Der findes mange årsager til udviklingen af en kronisk smerteproblematik, men hyppigst er osteoartrose, spondylose og forudgående traume.3 Der indgår såvel fysiske som psykiske og sociale elementer i udviklingen og opretholdelsen af lidelsen. Tværfaglig behandling er derfor et nyttigt redskab til at tage hånd om de hårdest ramte patienter. I Danmark varetages den tværfaglige behandling oftest på specialiserede smerteklinikker og -centre. Det viser sig dog at være en udfordrende opgave at behandle kroniske non-maligne smerter. Opgørelser har vist, at hele 45,9% af patienterne er utilfredse med den behandling, de tilbydes i det danske sundhedsvæsen.1 Systematisk søgning Med en så høj patientutilfredshed må man stille spørgsmålstegn ved, om den tilbudte behandling er den optimale. Dette gav anledning til vort kandidat-speciale, i hvilket vi blandt andet undersøgte evidensen bag tværfaglig behandling af kroniske non-maligne smertepatienter samt relevante undergrupper i denne kategori. Det drejer sig om patienter med fibromyalgi, postoperative og posttraumatiske smerter, uspecifikke nakke- og lænderygsmerter samt følger efter whiplashtraume. Vi søgte efter litteratur på databaserne PubMed og Cochrane samt via relevante statslige instanser og videnskabelige selskaber, heriblandt International Association for the Study of Pain, World Health Organization og Dansk Reumatologisk Selskab. Vores studie var ikke udformet som et systematisk review eller en meta-analyse, men var rettet mod at finde anbefalinger og retningslinier på området via systematisk søgning efter højkvalitetsstudier. Vi inkluderede således udelukkende guidelines, reviews og meta-analyser på dansk eller engelsk, og vi favoriserede nyere studier.  Sparsom viden på området At finde litteratur ud fra disse kriterier viste sig at være vanskeligere end ventet. Eftersom der er tale om en så omfattende og omkostningsfuld lidelse,...