Stress, depression og udbrændthed – helbredsmæssige og sociale konsekvenser

BestPractice | Jul 2016 | Psykiatri, Neurologi & Multipel sklerose |

Af Kurt B. Stage, overlæge, forskningsleder, ph.d., Psykiatrisk Afdeling og Forskningsenheden for Psykiatri, Odense Universitetshospital og Dorte Munk, socialrådgiver, Psykiatrisk Afdeling, Odense Universitetshospital Hver femte dansker rammes hvert år af en psykisk lidelse. Det konkluderer Danmarks første folkesundhedsrapport gennemført af Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet.1 Samtidig vurderes det, at psykiske lidelser tegner sig for 35-45% af alt sygefravær, og at psykiske lidelser er den mest almindelige årsag til førtidspension. WHO har identificeret psykisk sygdom som området, hvor der er størst misforhold mellem, hvad man rent faktisk kan behandle i forhold til hvor mange, der bliver behandlet. WHO forudser også, at depression i 2020 vil rykke op på andenpladsen over de mest belastende sygdomme på verdensplan. Stress, depression og udbrændthed er almindelige psykiske tilstande, der hyppigt fører til manglende arbejdsduelighed. I det følgende vil vi beskrive de lægelige og sociale tiltag, der kan tages i anvendelse mod lidelserne. Symptomerne Stress har ofte forskellige årsager, for eksempel kombinationer af arbejdsrelaterede forhold og elementer i privatlivet. Symptomerne på stress er mangeartede - eksempelvis høj puls, angst, dårligt humør, irritabilitet, nedsat lyst eller interesse, nedsat energi, patienten føler sig hurtigt træt, nedsat selvtillid eller selvfølelse, selvbebrejdelser, koncentrationsbesvær, rastløshed, søvnproblemer og vægtændringer. Disse symptomerne forekommer også ved egentlig depression, og langvarig stress fører da også i en del tilfælde til depression. Hvordan skelner man som læge så mellem stress og depression - symptomerne er jo næsten de samme? Her er anamnesen som i så mange andre tilfælde afgørende, herunder de oplysninger som nære pårørende kan bidrage med. Ved stress er symptomerne meget svingende og oftest fraværende, når det, der stresser patienten, forsvinder - for eksempel i weekender og ferier. Ved rigtig depression forekommer symptomerne hele tiden, eller langt den overvejende del af tiden - også når patienten ikke er udsat for stress. Kognitive forstyrrelser...