Psykiatriens samtidshistorie

BestPractice | Jul 2016 | Psykiatri, Neurologi & Multipel sklerose |

Af Jesper Vaczy Kragh, Postdoc, cand.mag. ph.d., Medicinsk Museion, Københavns Universitet Medicinens samtidshistorie er blevet et nyt forskningsområde inden for de seneste ti år. Især i Storbritannien, hvor The Wellcome Trust har doneret store bidrag til medicinhistorisk forskning, er emnet blevet genstand for en omfattende videnskabelig vurdering. I Danmark er der blandt andet med afsæt i projektet ”Danish Biomedicine 1955-2005” for nylig påbegyndt en række forskningsprojekter på Medicinsk Museion, Københavns Universitet. Formålet er ikke alene at forske i biomedicinens historie, men også at indsamle og dokumentere de seneste 50 års udvikling inden for dansk medicin, således at de væsentligste elementer fra denne centrale periode vil kunne udstilles på museum.1 Undersøgelser af medicinens samtidshistorie har også omfattet psykiatrien. I perioden efter 1970’erne er flere internationale afhandlinger, bøger og artikler publiceret, og i 1990 fik området sit eget fagtidsskrift - History of Psychiatry. I de senere år er en række specialiserede studier ligeledes publiceret. Den irske psykiater David Healy har beskrevet psykofarmakologiens historie.2 Peruvianske German E. Berrios har belyst behandlingen af depression,3 mens norske Einar Kringlen har beskrevet norsk psykiatris historie.4 En del af de nye publikationer er resultatet af et tværfagligt samarbejde mellem læger og historikere. Det hidtil mest omfangsrige bogprojekt har i denne forbindelse været den over 850 sider lange History of Psychiatry and Medical Psychology.5 Herhjemme har især Raben Rosenberg og Mogens Mellergaard skrevet udførligt om emnet, og sammen med en gruppe historikere har de for nylig udgivet det første samlede værk om dansk psykiatri.6 Psykiatriens historie i Danmark Efter 1960’erne var litteraturen især præget af antipsykiatriske artikler og jubilæumsudgivelser fra de psykiatriske hospitaler. Her blev dog ikke foretaget større analyser af centrale historiske kildematerialer som patientjournaler, breve, årsrapporter og statslige betænkninger. Dette til trods for, at det kun via sådanne kilder er muligt at få et dybere historisk...