Psykiatriens historie i Danmark

BestPractice | Jul 2016 | Psykiatri, Neurologi & Multipel sklerose |

Af Jes Gerlach, overlæge, dr.med., Formand for Psykiatrifonden Så kom den endelig. Bogen om psykiatriens historie fra 1600-tallet til i dag. En grundig gennemgang af psykiatriens udvikling gennem tre-fire århundreder. 380 sider redigeret af cand. mag., ph.d. Jesper Vaczy Kragh, Medicinsk Museion, Københavns Universitet. Det er fascinerende læsning - især hvis man har god tid og kan leve sig ind i den tidligere indstilling til psykisk syge, til de afsindige og til ”dårevæsnet”, som var den tids betegnelser. Man hører om dårekister og spændetrøjer, om lægers begejstring for de nye behandlingsmetoder, herunder malariabehandling og ”det hvide snit” (der begge førte til Nobelprisen) i første halvdel af det 20. århundrede. Man ser det for sig: De skræmmende forhold, som patienterne levede under. Med ydmygelser, isolation i kolde, mørke ”dårekister” og med ubehagelige opdragelsesprægede ”behandlinger”. Forhold, der i dag næsten virker som tortur. Det er interessant, at mange holdninger og indgange til forståelsen af psykiske sygdomme svarer til forholdene i dag. Eksempelvis kampen mellem somatikerne, der ser psykiske sygdomme som fysiske defekter i hjernen, og psykikerne, der ser lidelserne som en åndelig brist. Forståelsen bevæger sig fra de biologisk tænkende psykiatere i 1800-tallet over den psykoanalytiske æra i begyndelsen af 1900-tallet til den biologisk-medicinske opblomstring i sidste halvdel af 1900-tallet. Og hele vejen har der været mindre bølger og heftige diskussioner mellem de to fløje. Først i begyndelsen af det nye årtusinde synes freden at være ved at sænke sig og en gensidig respekt og anerkendelse at indfinde sig. Bogen er en meget omhyggelig gennemgang, der imponerer med overvældende detaljerigdom, originalitet med hensyn til at gå direkte til de historiske kilder samt den forskningsbaserede grundighed. Værket er skrevet af et panel af særdeles kyndige personer, omfattende især historikere, men også to psykiatere - professor emeritus Mogens Mellergaard, der skriver om perioden 1880-1930...