Prognostisk verdi av forskjellige bildemetoder ved tidlig RA

BestPractice | Jul 2016 | Reumatologi |

Av Pernille Bøyesen, ph.d.-student, Revmatologisk Avdeling, Diakonhjemmet sykehus, Oslo Kronisk leddgikt (RA) er en kronisk inflammatorisk sykdom kjennetegnet ved synovitt (leddhinnebetennelse) som ofte medfører leddskade. Tidlig intervensjon med sykdomsmodifiserende (DMARD) medikamenter er i dag standard behandling av RA pasienter for å bedre sykdomsforløp og forebygge funksjonstap. Funksjonstap hos RA-pasienter er assosiert med leddskade sett på røntgenbilder.1 Røntgenskade brukes derfor som et surrogatmål for funksjonstap ved RA. Leddskade kan sees som erosjoner, leddspalteavsmalning og periartikulært bentap på røntgen bilder. Imidlertid er RA en heterogen sykdom, hvor røntgenbedømt leddskade forekommer hos ca to av tre pasienter.2 Behandlingsvalg bør derfor individualiseres ved hjelp av metoder som kan forutsi leddestruksjon. Påvisning av inflammatorisk aktivitet Det siste tiåret har bruken av moderne bildediagnostiske metoder for å avbilde inflammasjon og strukturell skade ved RA økt både i revmatologisk forskning og praksis. Magnetresonanstomografi (MRI) og ultralyd (UL) er sensitive metoder for å avbilde synovitt og tenosynovitt (seneskjedebetennelse). I løpet av de siste årene har forståelsen av benmargens rolle ved RA i forbindelse med erosjonsutvikling, økt takket være MRIs unike påvisning av osteitt (benmargsødem).3 MR synovitt er assosiert med progresjon av røntgenskade, og MR osteitt har i to studier blitt vist å være en uavhengig prediktor for  utvikling av leddestruksjon ved tidlig RA.4,5,6,7 Hva UL angår, foreligger det forløpig få studier, som undersøker om ultralydmålt inflammasjon kan forutsi senere leddskade. UL inflammasjon er vist å være korrelert med røntgen progresjon, funn som kan tyde på en mulig prediktiv rolle for UL ved RA.8,9 Påvisning av strukturell skade MRI og UL kan også benyttes for å påvise strukturell skade i form av erosjoner. Periartikulært bentap er et velkjent kjennetegn ved RA.10 Kvantitative mål av lokalisert bentap har de siste årene fått en renessanse med en digitalisert og modernisert versjon av radiogrammetri kalt digital røntgen radiogrammetri (DXR).11,12 MRI-erosjoner har blitt...