Nye metoder til bedømmelse af sygdomsaktivitet – nyt fra OMERACT-initiativet

BestPractice | Jul 2016 | Reumatologi |

Af Mikkel Østergaard, professor, dr.med., ph.d., Reumatologiske Afdelinger, Hvidovre og Herlev Hospital Den 9. internationale OMERACT-konference blev i maj afholdt i byen Kananaskis i Rocky Mountains, Canada. Her blev blandt andet fremlagt et nyt scoresystem til vurdering af behandlingseffekten af psoriasis arthrit ved hjælp af MR-scanning. Som bekendt har lidelsen vakt tiltagende klinisk og forskningsmæssig interesse i takt med de væsentligt bedre behandlingsmuligheder. Det kan derfor opfattes som en naturlig udvikling, at der udarbejdes bedre bedømmelsessystemer. Bag de nye data står en international gruppe af forskere og klinikere fra otte forskellige nationer, herunder de Reumatologiske Afdelinger på Hvidovre og Herlev Hospital. Konferencen havde deltagelse af 215 forskere, læger og patientrepræsentanter fra hele verden, og de fremlagte resultater medtager i højere grad alle aspekter af sygdomsmanifestationerne ved psoriasis arthrit. Scoresystemet bliver publiceret senere i 2008. Hvidovre og Herlev Hospital har tidligere taget del i udarbejdelsen af et MR-scoresystem til vurdering af reumatoid arthrit, og resultaterne har haft stor betydning, idet metoden nu anvendes verden over i den videnskabelige vurdering af nye behandlingsmuligheder. Mit håb er, at det nye valideringssystem af psoriasis arthrit vil opnå samme anerkendelse og udbredelse. MR-scanning uden kontraststof På konferencen blev der også fremlagt en videnskabelig undersøgelse om, hvorvidt det er muligt at gennemføre MR-scanning ved reumatoid arthrit uden anvendelse af intravenøst kontraststof. Er det tilfældet, kan det blandt andet medføre, at undersøgelsesvarigheden afkortes, ligesom den vil være mindre invasiv og billigere. Forskerne påpegede, at det ved vurdering af inflammation i knoglen og leddestruktion ikke er nødvendigt med kontraststof ved MR-scanningen. Ønsker man derimod at vurdere graden af synovitis i de angrebne led, vil man miste væsentlig information ved ikke at bruge kontraststof. Vi må derfor konstatere, at resultaterne kun er delvis positive. Data fra denne og andre af OMERACTs arbejdsgrupper publiceres i begyndelsen af 2009 i The...